Home » Geen categorie » Welkom op de website van Voorliefde, praktijk ter bevordering van levensgeluk!

Welkom op de website van Voorliefde, praktijk ter bevordering van levensgeluk!

De naam van de praktijk geeft al aan wat het doel en de inhoud ervan is, namelijk het bevorderen van levensgeluk. Geïnspireerd vanuit liefdevolle medemenselijkheid werk ik, Marion Wiering, aan een gelukkiger leven. Met dit doel richt ik mij op particulieren en organisaties. De drie pijlers van mijn visie zijn: goed voelen, vrij denken en integer en verantwoordelijk handelen. Bovenal geloof ik in de kracht van liefde

 P1030533 2014Marion 150 P1030261

Als geestelijk verzorger en kunstenaar ben ik de dragende kracht van Voorliefde, praktijk ter bevordering van levensgeluk. Wat versta ik onder levensgeluk? Levensgeluk omvat vooral bevredigend jezelf kunnen zijn. Bovendien heeft levensgeluk te maken met een verbondenheid kunnen voelen met anderen die een betekenis voor je hebben. Levensgeluk betekent ook een zinvolle toekomst kunnen zien en voldoende recht en invloed hebben. Kortom het is belangrijk om te kunnen ervaren en ondervinden dat  je een waardevol lid van een gemeenschap bent. Levensgeluk hangt dus samen met welzijn en bloei, een welbehagen en tevredenheid voelen over het leven dat je leidt.

Levensgeluk te ervaren is niet altijd gemakkelijk en soms lijkt dit zelfs onmogelijk. Er zijn momenten in het leven waarin er twijfel, verdriet, angst en gevoelens van wanhoop of onmacht kunnen ontstaan. Ook kunnen er tijden zijn waarin er door bepaalde omstandigheden, zoals ziekte, dood van een geliefde of andere moeilijkheden de zin of betekenis in het leven moeilijker te vinden of te herkennen zijn. Het kan ook zo zijn dat je, door welke omstandigheden dan ook, vastloopt in het leven. Dan kan het fijn zijn om eens met iemand te praten. Een professional waarmee je samen het landschap (gedachten, invloeden van buitenaf, gevoelens, handelingen, wil) van jouw leven wilt onderzoeken. Samen kunnen we kijken waar er ruimte zou kunnen ontstaan en er (weer) hoop kan worden gevonden.

Ik ga naast jou staan en luister zonder een oordeel te geven. Samen kunnen we op zoek gaan naar richting en zin in het leven. Met elkaar kunnen we ook kijken naar welke hulpmiddelen er zijn om weer grip op een situatie te krijgen. Ik maak eventueel ook gebruik van verhalen, beelden, muziek, symbolen, rituelen en speelelementen om gedachten en gevoelens bespreekbaar te maken.

P1030273

cropped-2014marion-033.jpg  P1020893

Zingeving is de behoefte te ‘weten’, dat wat we doen in het leven een waarde heeft, betekenis heeft, er toe doet. De betekenis van het leven kun je op verschillende manieren zien; we moeten elke dag zelf betekenis geven aan het leven of het leven heeft betekenis in zichzelf, bijvoorbeeld al doordat we leven. Dat we betekenis willen geven aan het leven is een behoefte van elk mens.  De zin of de onzin van het leven is niet vanzelfsprekend. Het woord zin-geven, betekenis geven, zegt al dat dit een actief proces is. De gevonden betekenis geeft evenwicht en richting in deze complexe wereld.

Als geestelijk verzorger begeleid en help ik mensen op het gebied van deze zoektocht naar zingeving. Ik ben opgeleid in de begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met levensvragen rond ziekte, handicaps en de dood. Door mijn studie en ervaring heb ik mij geoefend in  individuele gesprekken en groepsgesprekken waarin zingeving en geloofs- en levensvragen aan de orde komen. Als kunstenaar ben ik innovatief en houd ervan om uitdagingen vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen.

Projecten: Meespeelplezier, Medikungtatie en Zin in beTEKENis.

Meespeelplezier is een methodiek om contact te maken met mensen in een vergevorderd stadium van dementie met het doel om hun uitdrukkingsmogelijkheden en levensvreugde te vergroten. Door middel van het zelf met veel plezier te spelen wordt men verleid om mee te spelen. Er wordt hierbij uitgegaan van de signalen die de mensen met dementie zelf geven en de methode wordt hierop aangepast en uitgebreid. 

Medikungtatie is een combinatie van meditatie (mindfullness), chi kung en geleide meditatie geïnspireerd op de filosofische stroming deugdenethiek (Aristoteles)  die op een therapeutische manier kan worden toegepast. Ik heb deze therapie speciaal ontwikkelt voor de doelgroep mensen met een drugs en/of alcohol verslaving.  

Zin in beTEKENis is een gespreksgroep waarbij er naast de gesprekken ook associatief en intuïtief getekend wordt met wasco op grote vellen papier. Elke keer is er een ander thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld dromen, het hart, huis en thuis. Deze gespreksgroep is geschikt voor verschillende doelgroepen. 

Op de verschillende pagina’s met bovengenoemde titels kun je hier meer over lezen.

Mijn inspiratie wordt gevoed door de levende natuur, de stille kracht van schoonheid die zich door alles heen aan mij toont en door de verscheidenheid en gecompliceerdheid van mensen. Ook doe ik al 16 jaar elke dag Tai Chi en Chi Kung. Ik ben een algemeen geestelijk verzorger wat inhoud dat ik geen zending vanuit een kerk of andere religieuze organisatie heb. Een geestelijk verzorger is gebonden aan het beroepsgeheim, een gesprek met mij is dan ook vertrouwelijk.

%d bloggers liken dit: