Home » e. Workshop: Filosoferen over geluk

e. Workshop: Filosoferen over geluk

Het thema van de workshop is: Wat maakt mij gelukkig? 

We gaan met een groepje kinderen filosoferen over geluk. Wat is geluk? Hoe voel ik mij als ik gelukkig ben? Wat maakt dat ik mij gelukkig voel? Welke voorwaarden zijn noodzakelijk voor geluk? Zijn er ook karaktereigenschappen nodig om gelukkig te zijn of te worden? Kan ik alleen gelukkig zijn of heb ik hiervoor ook anderen nodig? Waarmee kan ik gelukkig zijn symboliseren? Het gaat erom dat de kinderen zelf leren nadenken en praten over gelukkig zijn en worden. Dit is filosoferen! We gaan het ook hebben over het belang van luisteren naar elkaar en hoe een idee of een mening kan veranderen.

Wat gaan we doen?

We gaan allerlei activiteiten uitvoeren, zoals muziek maken, gedichten schrijven, filmpjes maken, knutselen, koken, tekenen en schilderen. Bij alles is het onderliggende thema: Mijn geluk. Voorafgaand aan de activiteiten is er altijd een gespreksmoment en ook na afloop wordt er over het thema gesproken. De gespreksmomenten zijn kringgesprekken waarin iedereen aan het woord mag komen en waarin er open gepraat mag worden. De kinderen gaan een doos maken waarin allerlei zelfgemaakte producten komen, zoals gedichten, tekeningen, knutselwerken enzovoort. Deze creaties zijn een symbolische weergave van hun persoonlijke opvattingen over geluk. De bedoeling is dat de kinderen enthousiast worden om na te gaan denken over hun eigen geluk. Later kunnen ze in moeilijke momenten in het doosje kijken en zich weer bewust worden van hun eigen persoonlijke betekenissen van geluk.              

P1030832              P1030895

Wie doen er mee en hoeveel?

Het is voor maximaal tien kinderen in de leeftijd tussen de 7 en 12 jaar. Waarom? Dit is een leeftijd waarin ze steeds meer bewust van zichzelf en hun plek in de wereld worden. De leeftijd van 7 jaar wordt beschouwd als een scharnierleeftijd. Het leven van een kind voor en na die leeftijd is fundamenteel verschillend. Het denken van een kind verandert behoorlijk: hij of zij kan nu zo abstract denken dat er anders naar het leven en de wereld wordt gekeken . Vertrouwen in het eigen kunnen is in deze fase heel belangrijk (zelfvertrouwen). Dat ontstaat als het kind aangemoedigd en positief bekrachtigd wordt. Het kind zal dan een positief zelfbeeld ontwikkelen, het gevoel dat hij of zij er mag zijn en de moeite waard is.

Duur, tijd en manier waarop

De duur van de bijeenkomsten is drie maanden, 12 weken. De bijeenkomst vindt 1 keer per week plaats in het buurthuis Tuinpad Bessemoerstraat 4, 9741 AJ Groningen. op de vrijdagmiddag van 15 uur tot 16 uur. We beginnen op 11 september en de laatste keer is 2 december (21 oktober vervalt omdat het dan herfstvakantie is). Elke bijeenkomst duurt 1 uur. We beginnen met een kringgesprek van 15 minuten en na afloop van de activiteiten praten we nog 10 minuten in de kring na en laten onze creaties aan elkaar zien. We zitten in een kring op kussens op de grond. De bedoeling hiervan is dat er een vertrouwde sfeer wordt gecreëerd, waardoor de kinderen even los komen van de manier waarop de dingen op school en thuis gaan. Elk kind wordt serieus genomen en we praten op basis van gelijkwaardigheid met elkaar. We zijn 35 minuten bezig met andere activiteiten, zoals knutselen, maar tijdens deze activiteiten blijft het thema geluk in het middelpunt staan en mag er ook dan over doorgepraat worden. Ik zal elke keer proberen om het gesprek hier weer naar toe te leiden. Tijdens de duur van het project blijven de kistjes in het buurtcentrum. Pas na afloop van het gehele project nemen de kinderen hun eigen kistje mee.

P1030910  P1030909  P1030908

P1030907  P1030912  P1030914

Resultaten

Door het nadenken en praten over geluk komt er een bewustzijn op gang bij de kinderen en dit geeft hen ook handvatten en mogelijkheden om actief (vanuit hun eigen gedachten) inzicht te krijgen in hun eigen psyche, beweegredenen en gevoelens. Wat maakt mij gelukkig en kan ik hier zelf ook iets aan doen? Kan ik er zelf voor zorgen dat ik mij beter ga voelen? Door de kringgesprekken leren de kinderen om hun gedachten te ordenen, te praten en te luisteren naar anderen. Ook kan deze oefening hen helpen om positief te blijven wanneer het tegenzit. Kinderen die nadenken over gelukkig zijn zullen bovendien minder snel andere kinderen gaan pesten.

%d bloggers liken dit: